Často kladené otázky

Policové regály:

Z čoho sa skladá rám policového regálu?

Rám je zložený z dvoch stĺpov opatrených na hornej strane krytkami a na dolnej strane pätkami. Tieto stĺpy môžu byť u niektorého regálového systému spojené príslušným počtom traverz a diagonál do priehradového celku, ktorý vymedzuje príslušnú hĺbku regálu.
Zjednodušene možno teda povedať, že rám regálu tvoria celú bočnicu držiace polica na jednej strane. Samostatne stojaci regál tak obsahuje dva kusy rámov (na každej strane jeden).
Niektorí zákazníci mylne zamieňajú rámy za stĺpy regálu a myslia si, že rámov by mal byť dvojnásobok (podľa počtu jednotlivých stĺpov).

Koľko rámov je potrebné k zostaveniu priebežného regálu?

Rámy policových regálov umožňujú obojstranné zavesenie políc a v tomto zmysle boli rámy regálu aj navrhnuté. To má tú výhodu, že pri zostave priebežného regálu skladajúceho sa z niekoľkých regálových stĺpcov nie je nutné každý stĺpec vytvárať ako samostatne stojaci, ale stĺpce sú plynule nadväzujú za sebou.
Tzn., Že v prípade dlhšej (priebežné) zostavy regálu je prvý stĺpec základný s rámami na oboch stranách, ale ďalšie prístavné stĺpce obsahujú už len po jednom ráme. Voľnú stranou sa prístavný stĺpec uchytí do rámu predchádzajúceho stĺpca a pre police tohto stĺpca sa tak použije už len koncový rám.

Musí byť u policových regálov umiestnená spodná polica tesne nad podlahou?

Nemusí. Spodná polica môže byť umiestnená aj vo výške nad zemou tak, že pod ňou vznikne voľný priestor pre ukladanie tovaru priamo na podlahe. Podľa výšky usadenie prvej police je vhodné zabezpečiť v rôznom rozsahu previazanie stĺpov regálu (tak v rámci rámu, aj pozdĺžne v zadnej časti).
Týmto spôsobom sa dá ľahko dosiahnuť voľného priestoru pod policovými regály, kde možno podľa výšky prvej police a hĺbky regálu ukladať napr. Veľmi ťažké tovaru, rôzne prístroje, debny, alebo aj palety s tovarom.
Často sa tiež toto odsadenie prvý police využíva pre osadenie políc na dverami alebo nad priechodmi, kedy je potrebné vyplniť policovým regálom celú stenu so zachovaním priechodu.

Ako spočítám celkovú dĺžku policového regálu VARIMO?

Pre zjednodušenie popisu a sprehľadnenie ponuky sa u regálov používajú "modulové rozmery". Pri určení celkovej dĺžky regálu je teda potrebné brať do úvahy jednak modulovú dĺžku samotných políc, ale započítať aj šírku rámu a spoje (tj. Rozmer, o ktorý dĺžka narastie vo vnútorných rámoch).
Pre regály VARIMO platí jednoduché pravidlo, podľa ktorého možno dĺžku regálu spočítať. K modulovému rozmeru police pripočítame 6 mm, vynásobíme počtom políc v regáli a pripočítame 36 mm na konečné rámy.
Príklad: Máme regál o dvoch poliach 1000 mm a troch poliach 850 mm. Počítame takto: (2 × 1006) + (3 × 856) + 36 = 4616. Skutočná celková dĺžka regálu je 4616 mm.

Jaká je skutečná hloubka policového regálu VARIMO?

Skutečná hloubka policového regálu VARIMO je o 15 mm větší než modulová hloubka polic. Tzn., že regál, u kterého je uvedená hloubka 600 mm, má ve skutečnosti hloubku 615 mm.

Jak spočítám celkovou délku policového regálu SUPER?

Při určení celkové délky regálu je potřeba brát v úvahu modulovou délku polic, šířku rámu a spoj ( tj. rozměr, o který délka naroste ve vnitřních rámech).
Pro regály SUPER platí jednoduché pravidlo, dle kterého lze délku regálu spočítat. K modulovému rozměru police přičteme 6 mm, vynásobíme počtem polic v regálu a přičteme 68 mm na konečné rámy.
Příklad: Máme regál o dvou polích 1200 mm a třech polích 900 mm. Počítáme takto: (2 × 1206) + (3 × 906) + 68 = 5198. Skutečná celková délka regálu je 5198 mm.

Aká je skutočná hĺbka policového regálu SUPER?

Skutočná hĺbka policového regálu SUPER je o 10 mm väčšia ako modulová hĺbka políc. Tzn., Že regál, u ktorého je uvedená hĺbka 600 mm, má v skutočnosti 610 mm.

Ako spočítám celkovú dĺžku policového regálu UNIRACK?

Pri určení celkovej dĺžky regálu je potrebné brať do úvahy modulovú dĺžku políc, šírku rámu a spoj (tj. Rozmer, o ktorý dĺžka narastie vo vnútorných rámoch).
Pre regály UNIRACK platí jednoduché pravidlo, podľa ktorého možno dĺžku regálu spočítať. K modulovému rozmeru police pripočítame 18 mm, vynásobíme počtom políc v regáli a pripočítame 65 mm na konečné rámy.
Príklad: Máme regál o dvoch poliach 1200 mm a troch poliach 900 mm. Počítame takto: (2 × 1218) + (3 × 918) + 65 = 5255. Skutočná celková dĺžka regálu je 5255 mm.

Aká je skutočná hĺbka policového regálu UNIRACK?

Skutočná hĺbka policového regálu UNIRACK je o 25 mm väčšia ako modulová hĺbka políc. Tzn., Že regál, u ktorého je uvedená hĺbka 600 mm, má v skutočnosti 625 mm.

Aký je rozdiel medzi policovými regálmi SUPER a UNIRACK?

Regály SUPER aj UNIRACK využívajú rovnaký typ políc. Rozdiel spočíva v tvare a prevedenie rámu.
Systém SUPER má stĺp v tvare "T", ktorý má z čelného pohľadu viditeľnú perforácii, čo sú prelisované háčiky, slúžiace na zavesenie nosníkov políc. Stĺpy sú k sebe uchytené pomocou narazených traverz a diagonál plochého prierezu.
Systém UNIRACK má stĺp z dutého profilu, ktorého čelná strana je hladká, háčiky na zavesenie nosníkov políc sú skryté na zadnej strane stĺpa. Stĺpy sú k sebe uchytené pomocou skrutkovaných traverz a diagonál kruhového prierezu.

Aký sa líšia policové regály SUPER a UNIRACK od systému VARIMO?

Oba regálové systémy predstavujú celokovový pozinkovaný systém z profilovaných komponentov s prestaviteľnými policami.
Každý regálový systém má iný tvar stĺpu v reze, ale hlavný rozdiel spočíva v uchytenia a tvare políc. Regály SUPER a UNIRACK majú pozdĺžne nosníky, ktoré sa zasadzujú do háčikov v ráme a medzi tieto nosníky sa vkladajú policové panely. Regály VARIMO sa zostavujú tak, že medzi stĺpmi sa do pripravených otvorov vkladá traverza, čím vnikne rám a potom sa do týchto traverz zacvaknú pozdĺžne policové panely.
Posledným hlavným rozdielom je, že regály SUPER a UNIRACK sú pozdĺžne stužené princípom zavesenie policových nosníkov a regály VARIMO musí na pozdĺžne stuženie použiť zavetrovacie kríže.

Kedy je nutné policové regály kotviť?

Požiadavka na kotvenie policových regálov vychádza z pomeru výšky a hĺbky daného regálu.
Ak pomer výšky k hĺbke regálu je menší ako 5, nie je nutné regál kotviť. V opačnom prípade sa musí ukotviť, to sa robí přivrtáním a priskrutkovaním regálu k stene. Ak nie je možné kotviť do steny, ukotví sa regál pomocou pätiek do podlahy.
Príklad: Máme regál vysoký 2000 mm s hĺbkou 600 mm - z toho vyplýva 2000: 600 = 3,33 & lt; 5 - tento regál nie je nutné kotviť. Regál vysoký 2500 mm s hĺbkou 400 mm - z toho vyplýva 2500: 400 = 6,25> 5 - tento regál je nutné kotviť.

Sú police regálového systému VARIMO z jedného kusu?

Nie sú, police regálového systému VARIMO sú zostavené z jednotlivých panelov o rôzne šírke, ktorých kombinácia dá dohromady požadovanú hĺbku police.
Tzn., že policové panely majú dĺžku zhodnú s konkrétnou dĺžkou police, ale hĺbka je tvorená kombináciou jednotlivých panelov najčastejšie o šírke 100 a 200 mm. To má za následok, že police nie je v celej svojej hĺbke hladká, ale sú na nej podľa počtu použitých panelov pozdĺžne spoje. To nie je nijako na závadu, naopak sa týmto spôsobom dosahuje vyššiu nosnosti políc - spoj sa v podstate chová ako vystuženie (rebro zospodu police).
Príklad: Pre policu o bežnom zaťažení a hĺbke 400 mm použijeme 2 panely so šírkou 200 mm. Pre policu o bežnom zaťažení a hĺbke 500 mm použijeme 2 panely so šírkou 200 mm a jeden panel so šírkou 100 mm. Pre policu na ťažké zaťaženie a hĺbke 600 mm použijeme 6 panelov o šírke 100 mm.


Paletové regály:

Aké nosníky sú vhodné pre EUR palety?

Najbežnejšie používanou dĺžkou predovšetkým z hľadiska cenovej výhodnosti je nosník dlhý 2700 mm, na ktorý sa zmestia tri EUR palety vedľa seba. V tejto dĺžke zároveň vychádza vhodný pomer výšky nosníka k jeho zaťaženie.
Ďalší z bežných dĺžok nosníkov sú 1800 mm pre dve EUR palety a 3600 mm pre 4 EUR palety. Nosníky 1800 mm sa používajú pre veľmi ťažké palety, alebo v kombinácii s nosníkmi dĺžky 2700 mm pre najlepšie rozvrhnutie požadovanej dĺžky paletového regálu. Nosníky 3600 mm sa používajú väčšinou len pre ľahké palety, pretože pri svojej dĺžke majú malú nosnosť.
Pre extrémne ťažké palety je potrebné zvoliť nosníky s dĺžkou 1000 mm, ktoré znesú najväčšie zaťaženie.

Možno zakladať palety aj na šírku?

Áno dá. V tomto prípade sa použijú paetové regály s hĺbkou 800 mm a s nosníkmi s dĺžkou 2700 mm, na ktoré sa takto zmestia dve palety vedľa seba.
Nevyhnutnou podmienkou je tiež použitie priečnikov k nosníkom, ktoré roznáša zaťaženie z palety, pretože bežná paleta je nosná len v pozdĺžnom smere.


Všeobecné otázky:

Ako správne nazvať konkrétny diel regálu?

Každé odvetvie používa špecifické názvoslovie, ktoré ľudia pohybujúci sa v jeho prostredí dobre poznajú. Nie inak je tomu aj v odbore skladovania pri označovaní regálov a regálových systémov. Problém nastáva, ak má formulovať svoju požiadavku neoboznámený človek, v takom prípade nemusí vždy dôjsť k vzájomnému pochopeniu.
Aby ste sa v tejto terminológii nestratili, pripravili sme pre vás krátky slovníček najčastejších výrazov používaných pri popise regálov.

Regál (Regálová zostava) - Súvislý rad tvorený jedným, alebo niekoľkými regálovými stĺpci
Regálový stĺpec (regálové pole) - časť regálu medzi dvoma rámami
Rám (bočnice) - slúži na upevnenie políc, skladá sa z dvoch stĺpov a spojníc, ktoré vymedzujú hĺbku regálu
Stĺp (stojina) - zvislá nosná konštrukcia, ktorá určuje výšku regálu, na stĺpe sú v danom rozmedzí úchytky, ktoré určujú nastaviteľnosť políc
Spojnice - najčastejšie traverzy a diagonály v príslušnom počte podľa výšky rámu, môže ale byť aj výplň z plného plechu, sieť ap.
Police (ukladacie úroveň) - horizontálny prvok regálu, na ktorý sa ukladá tovar, tvorí ju nosníky a policové výplne
Nosníky - tvarované duté profily na oboch koncoch upravené pre zavesenie do úchytov stĺpu, určujú dĺžku police (regálového stĺpca)
Policová výplň (policové panely) - vkladá sa na nosníky a vytvárajú plochu pre ukladanie materiálu, najčastejšie profilovaný plech, môže byť aj drevotriesková doska, lamino, drôtená sieť, plastové panely, ap.
Pätka - spodná časť stĺpa, ktorá roznáša zaťaženie do podlahy, u kovového prevedení obsahuje tiež otvory pre uchytenie regálu do podlahy
Krytka - vrchná časť stĺpa, kryje ostré hrany profilu stĺpa, väčšinou z plastu
Výška regálu - Je vymedzená výškou stĺpa, ktorý udáva maximálnu zavesenie police
Dĺžka regálu – je daná dĺžkou políc a jednotlivých regálových stĺpcov
Hĺbka regálu – je daná vzdialenosťou stĺpov v ráme

Copyright © 2021 e-regaly.sk | Mapa stránok