Regálový systém SUPER

Policové regály SUPER

Popis regálu

Stavebnicový regálový systém SUPER je určený pre skladovanie najrôznejšieho voľne uloženého a drobného tovaru. Regály sú vhodné pre archívy, sklady, príručné sklady, autoservisy, dielne a všade tam kde je vykonávané ručné zakladanie priamym prístupom obsluhy. Prednosťou regálov SUPER je vysoká nosnosť políc, stabilita zostáv, vysoká oddolnost a životnosť, ľahká a rýchla montáž.Užitné vlastnosti regálov významne rozširuje množstvo štandardných doplnkov.

Prednosti regálu:

 • Jednoduchá zásuvná montáž bez skrutkovania
 • Štandardné príslušenstvo a množstvo doplnkov
 • Prevedenie políc v 3 skupinách nosnosti
 • Vysoká stabilita, pevnosť a trvanlivosť

Vlastnosti regálu SUPER:

 • Modulová stavebnica kovového regálu
 • Určený pre ukladanie drobného tovaru
 • Ručné zakladanie priamym prístupom obsluhy
 • Konštrukčné prvky sú vyrobené z pozinkovaného materiálu
 • Výška regálov od 2000 do 5000 mm
 • Výškové prestavenie políc po 33 mm
 • Šírka políc 900, 1050, 1200, 1350 a 1500 mm
 • Hĺbka políc 320, 400, 500, 600, 700 a 800 mm
 • Nosnosť políc 150 - 350 kg
 • Možnosť vytvoriť zostavu poschodového skladu
 • Vhodný pre sklady, archívy, dielne
Rámy policových regálů

Rámy

Regálový rám je zostavený z dvoch regálových stĺpov štandardne skončených kovovou pätkou (ako špeciálne modifikácie je tiež pätka plastová a pätka kovová zosilnená skrutkovaná).                  Stĺpy sú do rámu spojené vodorovnými priečkami (traverzami) a šikmými priečkami (diagonálami). Zostavy počtu traverz a diagonál pre jednotlivé výšky rámov sú k videniu na obrázku nižšie.                  Traverzy môžu zároveň slúžiť ako zarážka proti vypadnutiu skladovaného materiálu do boku, pri skladovaní šanónov sa traverzy do rámu pridávajú tak, aby vychádzala pre každú policu jedna zarážka (traverza) podľa vhodného rozvrhnutia pre výšku šanónov.

Sloupy policových regálů

Stĺpy

Stĺpy regálových rámov SUPER majú v reze približne tvar písmena "T" a sú na vnútornej strane perforované otvormi lichobežníkového tvaru. Perforácie je určená na vešanie nosníkov. Otvory majú taký tvar a polohu, aby po zavesení nosníka regál vykazoval dostatočnú stabilitu aj bez použitia zavetrovanie. Základný raster perforácie sa opakuje po 33 mm.                  Štandardne sa používajú kovové narazené pätky, cez ktoré sa regálový rám kotví k podlahe oceľovými kotvami. Pre nižšie zaťaženie možno použiť pätky plastové, alebo naopak pre vysoké zaťaženie je nutné použiť pätky kovové skrutkované, ktoré sú zároveň zosilnené.

Boční výplně policových regálů

Bočné výplne

Okrem štandardného spojenia stĺpov regálových rámov SUPER pomocou travverz a diagonál, možno použiť aj plné výplne, ktoré sa využívajú najmä na koncoch regálov. Možno zvoliť z niekoľkých druhov výplní:                  Originálna bočná výplň je tvorená plechovými lamelami z pozinku, ktoré môžu byť buď plné, alebo perforované a montujú sa do existujúcich rámov pomocou príchytiek. Tieto lamely sa vyrába v niekoľkých šírkach tak, aby ich bolo možné použiť do rámov všetkých hĺbok.                  Ako lacnejší variant dobre poslúži výplň zo sololaku, drevotriesky, alebo z obyčajného pozinkovaného, prípadne lakovaného plechu. Tento plech môže byť ako plný, tak rôzne perforovaný.                  Jednou z ďalších možností je vytvoriť výplň regálového rámu zo siete s rôznou veľkosťou oka a silou drôtu. Táto výplň môže tiež slúžiť na zavesenie drôteného programu.

Police kovových regálů

Police

Police pre regály SUPER a UNIRACK sú zostavené z nosníkov (1), policových panelov (2) a poistiek.                Nosníky sa vešajú do háčikov na stĺpoch. Tieto háčiky majú tvar lichobežníka a sú od seba vzdialené 33 mm, čím umožňujú presádzanie políc v regáli podľa potreby v uvedenom rozmedzí.                Do nosníkov sú vsadené policové panely (podlážky), ktoré sa vyrábajú v niekoľkých rozmeroch, ktorých kombináciou je možné použiť vo všetkých rozmeroch políc.

Nosníky pro policové regály

Nosníky

Pozdĺžne nosníky sú tvarované duté profily, príslušnej dĺžky, na oboch koncoch upravené pre zavesenie do perforácie stĺpika. Štandardne sa vyrába v dĺžkach 900, 1050, 1200, 1350, 1500 a 1800mm.                  Nosníky sú vyrobené z pozinkovaného materiálu rôzne hrúbky. Podľa hrúbky materiálu sú nosníky rozdelené do niekoľkých skupín a majú rôznu nosnosť.                  Výška profilu nosníka je 47 a 80 mm. Nosníky s výškou profilu 47 mm sa používajú pre bežné zaťaženie, nosníky s výškou profilu 80 mm sa používajú pre vysoké zaťaženia a vyrába sa len v dĺžkach 1500 mm a 1800 mm.

Policové panely

Policové panely

Policové panely spolu s dvojicou nosníkov, zavesených v rámoch regáli, tvoria polici regálu.                  Podľa šírky police sa volí počet a rozmery policových panelov a podľa požiadaviek na nosnosť a hĺbku police sa volí typ policového panela.                  Panely sú vyrobené profilovaním pozinkovaného plechu. Výška profilu ovplyvňuje nosnosť panelu, preto sa panely vyrába v dvoch prevedeniach - s výškou profilu 12 a 25 mm. Policové panely s výškou profilu 12 mm sa vyrába pre hĺbky políc 320 až 600mm a v šírkach 450, 600 a 900mm.                  Policové panely s výškou profilu 25 mm sa vyrába v šírke iba 300mm pre hĺbky políc 400-800mm a z plechov rôznej hrúbky. Tým je dosiahnuté ďalšieho jemnejšieho delenia z hľadiska nosnosti.

Pojistky k policovýmé regálům

Poistky

Proti nechcenému vyvesenia je nosník zaistený poistkou. Pre policové regály SUPER a UNIRACK je určená poistka rozdielneho tvaru pre každý typ rámu.                  Regály SUPER majú poistku v podobe zahnutého pliešku v tvare háčika. Táto poistka sa prevlečie perforáciou vo stĺpe a potom obtočí okolo nosníka.                  Regály UNIRAK používajú poistku špecifického tvaru - výlisok z plechu. Táto poistka sa vkladá medzi nosník a háčik v ráme, čím zabráni jeho vysunutie.

Doplnky k policovým regálom SUPER:

Základné moduly policových regálov SUPER možno dovybaviť o širokú škálu doplnkov, ktoré vhodne rozšíria možnosti ukladania.

Najčastejšie využívanými doplnky sú:

 • Bočné výplne, ktoré zabraňujú vypadnutiu ukladaného tovaru z boku regálu.
 • Policové prepážky, ktoré oddeľujú skladovaný materiál v rámci jednej police regálu.
 • Zadné výplne, uzavretie zadnej časti regálu, napr. pri použití policového regálu pre oddelenie priestoru v miestnosti.
 • Šatníkovej a univerzálny tyče, pre tovar, ktorý je potrebné v regáli zavesiť.
 • Vaničky, pre oddelené ukladanie drobného materiálu v regáli.

Montážny návod - policové regály SUPER:

Nižšie na stránke nájdete podrobný videonávod a textový popis zostavenie policových regálov SUPER.

Pred samotnou montážou je nutné preveriť kvalitu podláh, čo do únosnosti a rovinnosti a prípadne navrhnúť vhodné príslušenstvo pre rozloženie tlaku pôsobiaceho od pätiek stĺpov regálových rámov a alebo použiť podložky pod pätky.
Po dokončení montáže musí byť vykonaná kontrola technického stavu, stability, tuhosti spojov, zvislosti a vodorovnosti zostavy regálu.

Regál SUPER sa skladá z týchto súčastí:

 • Stĺpov s háčikmi pre zavesenie políc
 • Kovových pätiek a plastových krytiek pre stĺpy
 • Horizontálnych a diagonálnych traverz pre spojenie stĺpov do rámu
 • Nosníkov
 • Policových výplní
 • a poistiek
 • Najprv si určíme jednotlivé strany stĺpa. Horná strana je tá, kam smerujú háčiky na stĺpe. Potom na spodnú stranu stĺpa narazíme kovovú pätku tak, aby prichycovacie tŕne na pätke boli zasunuté za výstupky na vnútornej strane stĺpa. K narazenie použijeme kladivo alebo gumovou palicu.
  Rovnaký postup opakujeme u všetkých stĺpov.
 • Na hornú stranu stĺpa nasadíme plastovú krytku. Krytka ide nasadiť ľahko a nie je k tomu žiadne náradie. Opäť opakujeme rovnaký postup pri všetkých stĺpov.
 • Rám regálu zostavíme tak, že vždy dva stĺpy spojíme k sebe pomocou horizontálnych a traverz. Dĺžka traverz je daná hĺbkou požadovaného regálu a ich počet a rozmiestnenie určuje diagram, ktorý je súčasťou návodu na montáž.
  Pre uchytenie traverz slúži výstupky na vnútornej strane stĺpov.
  Jednotlivé traverzy sa uchytávajú striedavo z jednej a z druhej strany.
 • Takto zostavené rámy regálu postavíme do zvislej polohy na vzdialenosť dĺžky police. V polohe vsadíme nosníky do háčikov vo stĺpoch a ľahko doklepneme pomocou gumovej palice. Nosníky vsádzame tak, aby drážka v nosníku smerovala smerom nahor. Musíme dávať pozor, aby nosníky v prednej časti rámu boli v rovnakej výške, ako nosníky v zadnej časti rámu, inak by police nebola v rovine.
  Takto pokračujeme u všetkých nosníkov, nami zvolený výškový rozstup nosníkov určuje samotnú rozteč políc.
 • Usadené nosníky následne zaistíme poistkou. Poistku tvorí úzky prúžok plechu na jednom konci zakončený háčikom a na druhom len mierne zahnutý.
  Tento mierne zahnutý koniec poistky prestrčíme otvorom pri háčiku, kde je zavesená horná časť nosníka a druhú časť poistky s háčikom zachytíme do otvoru pod ním. Potom horná časť poistky zahneme okolo nosníka. Pre správne zahnutie poistky použijeme kladivo.
  Postupne nasadíme poistky pri všetkých nosníkov na každej strane.
 • Následne vsadíme do nosníkov policové výplne tak, aby ohyb, ktorý je na koncoch policových výplní, zapadol do drážky, ktorá je na hornej strane nosníkov.
  Každá polica sa môže skladať z niekoľkých policových výplní podľa toho, ako je dlhá samotná police a aká je šírka použitých policových výplní.
  Policové výplne postupne naukladáme do všetkých ostatných nosníkov.
Na záver, keď je regál zostavený, ho presunieme na požadované miesto a skontrolujeme jeho stabilitu.
Podľa potreby môžeme prípadne regál ukotviť do podlahy (pri použití kovových pätiek) alebo do steny.

Dotaz k policovým regálům SUPER:

Copyright © 2021 e-regaly.sk | Mapa stránok